KinderBoekenHuisKINDERBOEKENHUIS WEER OPEN NA REORGANISATIE
Na een grootscheepse reorganisatie is het KinderBoekenHuis weer geopend voor het publiek. Ruim een maand lang bleven de deuren van het museum/annex bibliotheek aan het Kerkpad in Winsum dicht. Door ruimtegebrek en een enorme inbreng van mensen, die door onvoorziene omstandigheden afstand moesten doen van hun geliefde jeugdboeken, moest er worden ingegrepen. Een deel van de voorraad, boeken waar in de uitleen geen belangstelling voor is, gaat naar een opslagloods of worden te koop aangeboden op de maandelijkse boekenmarkt. De boeken, die in het KinderBoekenHuis blijven, werden overzichtelijker opgesteld, zodat belangstellenden gemakkelijker het gezochte exemplaar kunnen vinden.

De grote, bijzondere antiquarische afdeling op de bovenverdieping is nu eveneens vrij te bezoeken. Ongeveer duizend school- en zondagschoolboekjes kunnen nu gemakkelijk worden doorgebladerd doordat ze op ooghoogte staan. Vooral deze categorie raakt veel bezoekers, omdat het herinneringen aan hun jeugd oproept. Ook de pockets zijn weer in genade aangenomen. De verkoopafdeling is als enige dezelfde gebleven.

Deze maand doen ook de vaste evenementen weer hun intrede. Dat begint op zaterdagmiddag 16 februari van 2 tot 3 uur, als juf Elsa gaat voorlezen.
Een week later, op zaterdag 23 februari, start om 12 uur de maandelijkse boekenmarkt, waar naast boeken ook oude schoolplaten zullen worden verkocht.

Verkoopboeken
Wekelijks komen er bij ons dozen vol schenkingen binnen, deze boeken spiegelen wij zorgvuldig met onze mooie collectie van 30.000 exemplaren. De kwaliteit en druk wordt bekeken en indien de boeken al aanwezig zijn komen ze in onze verkoopafdeling. Als u een bepaald boek zoekt kunt u dit op twee manieren aan ons vragen:
U belt ons op tel. 0595-443663 of u stuurt een e-mail met de vraag naar: info@kinderboekenhuis.eu en wij gaan kijken of het desbetreffende boek aanwezig is.

Mooie verkoopboeken
Een gedeelte van onze verkoopboeken bieden wij aan op Boekwinkeltjes.

Verzendkosten
Boeken kopen in de bibliotheek in Winsum kan natuurlijk zonder verzendkosten.
Als wij het pakket naar u toesturen, en het kan door de brievenbus dan is dit € 4,00.
Pakjes of poststukken met een afmeting van maximaal 38 x 26,5 x 3,2 cm en die niet zwaarder zijn dan 2 kg, kunnen meestal door de brievenbus.
Bij de prijs van de boeken komt € 6,95 verzendkosten als het NIET door de brievenbus past.
Bij een verzending boven de € 40,-  is het verzenden gratis.

Het KinderBoekenHuis in Winsum!
Het mooie pand staat aan het Kerkpad vlakbij de historische Nicolaaskerk in het dorpsdeel Obergum.
In Winsum is een van de grootste collecties kinder- en jeugdboeken van Nederland te bewonderen – en te lenen – in een gebouw dat recht doet aan deze unieke verzameling.
De 30.000 boeken van de Stichting Kinderboek Cultuurbezit – de statutaire naam van het KinderBoekenHuis – zijn nu ondergebracht op de begane grond en het gebouw is toegankelijk voor gehandicapten.

Samenwerking
In het pand is ook de Historische Vereniging Winsum gevestigd en heeft een eigen werk- en archiefruimte. Bovendien zijn er vitrinekasten om voorwerpen uit haar collectie van historisch Winsum te exposeren. De vereniging en de ‘boekenstichting’ willen op zoveel mogelijk terreinen gezamenlijk optrekken, bijvoorbeeld in de vorm van tentoonstellingen of manifestaties.

Klik op Moeder de Gans om de laatste uitgave van ons donateursblad ‘Moeder de Gans’ te lezen.

KinderBoekenHuis
Kerkpad 2   9951 EP Winsum
Telefoon: 0595 – 44 36 63

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10:00 – 16:00 uur. Zaterdags van 12:00 – 16:00 uur

facebook_logo

instagramWij staan ook op Facebook like ons
en krijg het laatste nieuws!
Een foto gemaakt in het KinderBoekenHuis?
Zet deze met #kinderboekenhuis op Instagram
en bekijk elkaars foto’s daar via de link hier rechts.