Bestuur

Bestuur
J. Kiewiet, voorzitter
H. D. Post, secretaris
J. Stollenga, penningmeester
E.F.C.M. Gerner, lid
O. Oldenburger, lid

Dagelijkse leiding
Romke Visser

Leden van het comité van aanbeveling
De heer Wim Daniëls
Mevrouw Els van Eijck van Heslinga
De heer Jan Jutte
De heer Jaap Kramer
De heer Jean Pierre Rawie
De heer Dolf Verroen

Beschermvrouwe

Mevrouw L. Vonhoff-Luyendijk, v/m lid Eerste Kamer