Donateurs

Hoe wordt u donateur?
Wanneer u jaarlijks minimaal € 20,- overmaakt op bankrekeningnummer: IBAN NL68ABNA0467316430 t.n.v. KinderBoekenHuis, Winsum en u ontvangt 3x per jaar onze uitgave “Berichten van Moeder de Gans” met o.a. interessante artikelen over (oude) kinderboeken, schrijvers en illustratoren en nieuws vanuit en over de bibliotheek van het KinderBoekenHuis. Daarnaast kunt u gratis boeken lenen.

Klik op de onderstaande afbeelding om een nummer eens door te bladeren.

Moeder de Gans