Geschiedenis

 

Mevrouw T.M. Saal-Zuurveen

Een levenswerk
Het begon met een advertentie in de krant…….
Toos Saal-Zuurveen schreef een tiental kinderboeken. Zij ontwikkelde zich tot een historisch sociologe, met een uitgelezen voorkeur voor kinderboeken en jeugdliteratuur.
Voor haar levenswerk “Van Zedenleer tot Bruintje Beer” wilde zij een studie maken van het onderwerp “Kind, kindbeeld en kinderboek door de eeuwen”.

 

Voor deze studie had zij o.a. jeugdliteratuur nodig uit de jaren 1900-1940.
Deze was in de bibliotheken in Noord-Nederland niet meer te vinden, in de Koninklijke Bibliotheek wel. Om te voorkomen dat ze steeds naar Den Haag moest reizen, plaatste zij een advertentie in landelijke dagbladen met een oproep om hulp. Al snel groeide de hoeveelheid geschonken boeken tot de omvang van een middelgrote bibliotheek.

De Winsumer overheden hielpen haar aan huisvesting, de huidige bibliotheek. Op initiatief van Toos Saal-Zuurveen werd op 11 november 1985 de Stichting Kinderboek Cultuurbezit opgericht te Winsum. De heer R. Staats was mede-oprichter. De datum is een bewuste keuze; het is dé dag van geven en gegeven krijgen. De Stichting werd verantwoordelijk voor de collectie.

In 2004 overleed Toos Saal-Zuurveen. Zij liet twee levenswerken achter; een prachtige studie en de inmiddels unieke collectie. Méér dan 30.000 kinderboeken, vanaf 1770 tot heden, ondergebracht in een museale bibliotheek te Winsum. Een team van vrijwilligers onder leiding van een directeur heeft zich over haar nalatenschap ontfermd en zet het werk voort. De collectie wordt financieel in stand gehouden door circa 350 donateurs en ondersteund door de gemeente Winsum. Dankzij de vele individuele schenkingen is de prachtige collectie beschikbaar voor uitleen en onderzoek. Om dit magnifieke werk – verzamelen, catalogiseren, restaureren, uitlenen – te kunnen blijven doen is meer financiële steun nodig. Ook úw steun is meer dan welkom.