Kinderboekenhuis - Winsum (GR)

Bestuur
J. Kiewiet, voorzitter
H. D. Post, secretaris
J. Stollenga, penningmeester
E.F.C.M. Gerner, lid
O. Oldenburger, lid

Dagelijkse leiding
Romke Visser

Leden van het comité van aanbeveling
De heer Wim Daniëls
Mevrouw Els van Eijck van Heslinga
De heer Jan Jutte
De heer Jaap Kramer
De heer Jean Pierre Rawie
De heer Dolf Verroen

Beschermvrouwe

Mevrouw L. Vonhoff-Luyendijk, v/m lid Eerste Kamer, was tot haar overlijden op 3 februari 2019 onze beschermvrouwe. Haar plaats is nog niet opgevuld.

In memoriam
Op 92-jarige leeftijd is zaterdag 3 februari de beschermvrouwe van het KinderBoekenHuis, Loes Vonhoff-Luijendijk, in haar woonplaats Hilversum overleden. Met haar echtgenoot Henk – overleden in 2010 – speelde zij (vooral op de achtergrond) een grote rol bij de ontwikkeling van het KinderBoekenHuis tot een van de belangrijkste centra in Nederland, waar de rol van het kinderboek in de samenleving centraal staat.

Loes Vonhoff was vanaf de oprichting van de Stichting Kinderboek Cultuurbezit (iets meer dan 33 jaar geleden) nauw betrokken bij het werk dat (nog steeds dagelijks) in Winsum wordt verricht. Altijd voor bestuurders of directie bereikbaar als er ‘moeilijke beslissingen genomen moesten worden: vaak na overleg met haar man Henk kwam er voor elk probleem een oplossing. Dat ook dankzij het enorme netwerk van haar man.

Loes en Henk waren persoonlijk bevriend met Toos Saal-Zuurveen, de oprichtster van de stichting. Regelmatig schoven ze bij Toos aan om het (dagelijkse) wel en wee en natuurlijk ook om de toekomstmogelijkheden van ‘De schat van Winsum’ eens nader onder de loep te nemen. De in 2004 overleden Toos noemde Henk en Loes meermalen ‘mensen op wie je altijd kunt rekenen. Als je ze nodig hebt, staan ze binnen een uur voor je deur.’

Loes Vonhoff was ook politiek actief. Zo was ze lid van de gemeenteraad van Amsterdam en van 1972 tot 1991 lid van de Eerste Kamer voor de VVD, waar ze zich voornamelijk bezighield met het emancipatiebeleid en culturele zaken.

Bestuur en medewerkers van het KinderBoekenHuis wensen hun kinderen en andere familieleden veel sterkte. Wij zullen haar missen.

Bestuur en medewerkers
KinderBoekenHuis