Kinderboekenhuis - Winsum (GR)

Bestuursleden

Ilona Ebels (voorzitster)
Harm Post (secretaris) 

Jacob Stollenga (penningmeester)
Rinus Michels (lid)
Jettie Noordam-Noorman (lid)

Dagelijkse leiding
Kleny Bimolt (a.i.)

Leden van het comité van aanbeveling

Wim Daniëls
Els van Eijck van Heslinga
Jan Jutte
Jaap Kramer
Jean Pierre Rawie
Dolf Verroen