Kinderboekenhuis - Winsum (GR)

ANBI-status
De Stichting Kinderboek Cultuurbezit in Winsum is een instelling met een ANBI- status. Overeenkomstig de voorwaarden die de overheid stelt aan deze status (Algemeen Nut Beogende Instelling) op het gebied van transparantie, volgt hier een overzicht van de gegevens:

Officiële naam
Stichting Kinderboek Cultuurbezit
KvK-nummer: 4101010878
RSIN-nummer: 805163633

Contactgegevens:
Stichting Kinderboek Cultuurbezit
KinderBoekenHuis
Kerkpad 2
9951 EP Winsum (Groningen)
Telefoon: 0595-443663
E-mail: info(at)kinderboekenhuis(dot)eu
Website: www.kinderboekenhuis.eu

Doelstelling:
Het verzamelen, bewaren en ontsluiten van kinder- en jeugdlectuur, in het bijzonder uit het Nederlandse taalgebied.
(Met kinderlectuur wordt bedoeld de lectuur voor kinderen tot dertien jaar; jeugdlectuur is de lectuur voor kinderen van dertien tot achttien jaar).

Comité van aanbeveling:
Mevrouw Els van Eijck van Heslinga
Harm de Jonge
Jan Jutte
Jaap Kramer
Dolf Verroen
Jean Pierre Rawie
Wim Daniëls

Bestuur:
Ilona Ebels, voorzitter
Harm Post, secretaris
Jacob Stollenga, penningmeester
Jettie Noordam
Rinus Michels

Directeur:
vacature
Kleny Bimolt a.i.

Actueel verslag activiteiten:
Op onze website en in het blad Moeder de Gans (verschijnt drie keer per jaar) treft u het laatste nieuws van het KinderBoekenHuis aan.

Jaarverslag
Jaarverslag 2019 Stichting Kinderboek Cultuurbezit in Winsum

Beloning
De leden van het bestuur van de Stichting Kinderboek Cultuurbezit genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Dat geldt ook voor de directie van de stichting.

Extra schenkingen en legaten kunt u overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL68ABNA0467316430 t.n.v. Stichting Kinderboek Cultuurbezit, Winsum, voor het buitenland met de BIC code ABNANL2A.

Een ANBI is een goeddoelinstelling die als zodanig officieel door de Belastingdienst wordt erkend, waardoor giften aan deze ANBI voor de schenker fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. De exacte regelingen voor de aftrekbaarheid van giften kunt u vinden op de website http://www.belastingdienst.nl/giften.
U kunt ons vinden door bij anbi opzoeken, programma anbi opzoeken alleen de woonplaats Winsum in te vullen.