Kinderboekenhuis - Winsum (GR)

Het KinderBoekenHuis is het resultaat van de passie van Toos Saal-Zuurveen, een sociaal-historicus met een bijzondere belangstelling voor kinder- en jeugdlectuur. Haar verzameling kinderboeken is ondergebracht in museum en bibliotheek het KinderBoekenHuis. De collectie bestaat uit 30.000 titels vanaf 1770 tot nu.

Het KinderBoekenHuis wordt op dit moment gerund door zo´n vijftien vrijwilligers en ondersteund door een bestuur van vijf vrijwilligers. We kunnen altijd meer betrokkenheid gebruiken om de passie van Toos levend te houden.

 

 

Kom jij ons team versterken?


 

 

 

 

 

 

 

Actuele recente vacatures:
Coordinator
Bestuur

Coördinator (vrijwilligersfunctie)

De coördinator is verantwoordelijk voor de interne activiteiten en externe contacten van het KinderBoekenHuis.

De medewerkers hebben met elkaar een ‘werkdocument’ gemaakt en de invulling daarvan verdeeld onder de medewerkers. De medewerkers organiseren zich in overleg met de coördinator in deze beschreven activiteiten. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor de taken die zij hebben zoals die beschreven is in het werkdocument. Bij wijzigingen van het werkdocument is altijd overleg met de coördinator. De medewerkers roosteren zichzelf in. Als het rooster zelf wordt aangepast, bijvoorbeeld andere openingstijden e.d. is er altijd overleg met de coördinator.

De rol van de coördinator draait om samenwerken met medewerkers en bestuur. De coördinator is primus inter pares, de eerste onder gelijken.  De functie van coördinator is een vrijwilligersfunctie. Onkosten worden vergoed.

De coördinator:

 • overlegt met het aanspreekpunt van de werkgroepen,
 • zit de vergaderingen met alle medewerkers voor. De coördinator is ook verantwoordelijk voor de agenda van deze vergaderingen. Tijdens de vergaderingen wordt er een notulist benoemd. is verantwoordelijk voor externe contacten: leveranciers, contracten, verhuur, die horen bij de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor grote en nieuwe contracten,
 • is het eerste aanspreekpunt voor mensen die contact zoeken met het KinderBoekenHuis,
 • is aanwezig bij de bestuursvergaderingen,
 • is verantwoordelijk voor totstandkoming van een jaarplan van de activiteiten en bemensing van het KinderBoekenHuis, na overleg met de medewerkers. Het bestuur maakt een begroting, waarbinnen de coördinator de activiteiten, inkomsten en uitgaven plant. De coördinator is verantwoordelijk voor fondsenwerving en subsidies aanvragen,
 • houdt het totaal overzicht van exposities en externe bijeenkomsten en cursussen in het KinderBoekenHuis en coördineert dat,
 • is de trekker van de strategie van het KinderBoekenHuis. In samenspraak met medewerkers en overleg met het bestuur.

functie eisen van de coordinator

 • heeft ervaring in werken met vrijwilligers
 • kan op hoofdlijnen coördineren, en kan goed delegeren
 • heeft betrokkenheid bij collectie en activiteiten van het KinderBoekenHuis
 • is initiatiefrijk en heeft organiserend vermogen om nieuwe activiteiten op te starten
 • heeft netwerk in de regio - Groningen stad en Noord-Groningen
 • is beschikbaar voor 16 uur per week (werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanuit het KinderBoekenHuis verricht)

 

Een gesprek met de vrijwilligers is onderdeel van de procedure.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

‐      Ilona Ebels, voorzitter, ilona.ebels@gmail.coml, 06 52053538

‐      Jan Dirk Gardenier, secretaris, gardenier@cabgroningen.nl, 06 5232 5952


Bestuursleden

Het KinderBoekenHuis is een Stichting met een bestuur van 5 leden, een algemeen en een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester).

Op dit moment zijn er drie vacatures:

- voorzitter (de huidige voorzitter heeft aangegeven als bestuurslid verder te willen gaan),

- penningmeester en

- bestuurslid met kennis en ervaring op het gebied van collectiebeheer.

 

Vacature voorzitter

 • vertegenwoordigen van de stichting naar binnen en naar buiten; 
 • voorzitten van de vergaderingen voor van het bestuur;
 • leidinggeven aan het bestuur;
 • zorgdragen voor uitvoering van bestuursbesluiten.

Vacature Penningmeester:

 • opstellen van het financieel jaarverslag en de begroting;
 • bewaken van de begroting;
 • het (doen laten) werven van financiële middelen, waaronder subsidies, fondsen en donateurs;
 • het regelen van fiscale en juridische zaken en verzekeringen.

Vacature bestuurslid met portefeuille collecties/erfgoed:

 • ervaring en kennis met collectievorming en erfgoed;
 • heeft betrokkenheid bij collectie en activiteiten van het KinderBoekenHuis.

Voor alle bestuursleden gelden de volgende functie-eisen:

 • heeft affiniteit met de doelstellingen van het KinderBoekenHuis;
 • zorgt dat het KinderBoekenHuis goed functioneert;
 • heeft ervaring of affiniteit met het besturen van een vrijwilligersorganisatie of een vergelijkbare stichting;
 • draagt bij aan een goede sfeer binnen het bestuur en de organisatie;
 • draagt bij aan het besturen van het KinderBoekenHuis op hoofdlijnen, maar kan zich ook meer met uitvoering en details bezighouden als daartoe in het KinderBoekenHuis behoefte aan is;
 • draagt bij aan het behoud van de waarde van (de collectie van) het KinderBoekenHuis, met oog voor de toekomstbestendigheid van het KinderBoekenHuis.

 

Een gesprek met de vrijwilligers is onderdeel van de procedure.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

‐      Ilona Ebels, voorzitter, ilona.ebels@gmail.coml, 06 52053538

‐      Jan Dirk Gardenier, secretaris, gardenier@cabgroningen.nl, 06 5232 5952


Gastvrouw/gastheer
Vind je het leuk om gasten in het KinderBoekenHuis te ontvangen? Hen wegwijs te maken in het museum, boeken te zoeken, een kopje koffie of thee te schenken en te praten over hun liefde voor kinderboeken? Dan is een rol als gastvrouw of gastheer iets voor jou! 


Collectiebeheerder
Vind je het interessant om achtergrondonderzoek te doen naar de boeken in onze collectie en een bijdrage te leveren aan het beheren van de collectie? We zijn op zoek naar een collectiebeheerder die nauwkeurig kan werken en graag onze antiquarische collectie beter wil leren kennen. We werken met een eigen registratiesysteem. Je wordt ingewerkt door een van onze ervaren vrijwilligers. Rubriceren en catalogiseren zijn enkele van de verschillende soorten werkzaamheden. 


Social media / PR en Communicatie
Lijkt het je leuk ons publiek geïnformeerd te houden over onze activiteiten? We zijn op zoek naar een creatieveling om onze website en socials bij te houden en de e-nieuwsbrief (MailChimp) te verzorgen. Ook is het handig als je overweg kunt met ontwerpprogramma's als bijvoorbeeld Canva. Deze functie kan evt. ook als stage worden vervuld. 


Facilitair: klussen
Ook zoeken we handige klussers! Een vlaggenstokhouder repareren, boekenkast timmeren, of blad van het dak vegen? Wat fijn dat jij ons te hulp schiet! Natuurlijk staat er na iedere klus altijd een lekker kopje koffie of thee klaar en als lid van ons team ben je welkom bij onze activiteiten en uitjes!


ICT'er/technicus
Voor automatisering zoeken we een beheerder en technische vraagbaak. Wij onderhouden een collectie met 30.000 oude en antieke kinderboeken. We zijn op zoek naar iemand die, waar nodig is, zijn of haar handigheid beschikbaar wil stellen voor het technische onderhoud van de websites en de server. We werken met een server met de database van de collectie en twee websites en die vragen zo nu en dan aandacht van een technicus. De vrijwilligers die de boeken beheren komen zo nu en dan problemen tegen waar ze niet alleen uitkomen. Ook zijn er zo nu en dan problemen van technische aard waarbij men graag back-up van een techneut wil hebben.

Je wordt ingewerkt door onze huidige technische man. Het is wenselijk bij absentie van één van de twee dat alles door kan draaien. Gemiddeld zullen deze werkzaamheden slechts op één dagdeel per week of een paar vragen per maand uitkomen. Voor verdere inlichtingen rondom deze functie kun je mailen met Freerk Jongsma (freerk55@gmail.com) of kom langs in het KinderBoekenHuis.


Extra activiteiten
Naast het “normale” vrijwilligerswerk zijn er allerlei incidentele activiteiten waarbij we uw hulp goed gebruiken kunnen. Het museum organiseert graag extra activiteiten, zoals wisselende exposities, kindermiddagen, open dagen, lezingen, ontvangsten, enz. Vindt u het leuk om hieraan uw steentje bij te dragen? Bent u bijvoorbeeld handig met teksten of juist met cijfers? Houdt u van onderzoek doen en/of organiseren? Neem gerust contact op om te kijken welke werkzaamheden bij u zouden kunnen passen. 


Deskundigheidsbevordering en vergoedingen
Regelmatig kunnen vrijwilligers via ons deelnemen aan landelijke en regionale trainingen, bijeenkomsten, studiedagen, etc. Zo blijf je bij en leer je ook nog een en ander. Daarnaast worden reiskosten en sommige onkosten vergoed. Alle werkzaamheden en bijscholing gaat altijd in nauw overleg. We waarderen het aandragen van ideeën hiervoor zeer en gaan dan samen kijken wat mogelijk is. 

 

Enthousiast geworden?
Bel of mail ons! Of loop gezellig even binnen. Wij zijn geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 12:00 tot 16:00 en op zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur. De laatste zaterdag van de maand sluiten we om 15.00 uur.

Goed om te weten: iedere nieuwe medewerker van het KinderBoekenHuis krijgt een introductie met rondleiding om kennis te maken met de geschiedenis, de collectie en de praktische zaken. Ook ontvang je van het museum achtergrondinformatie over Toos Saal-Zuurveen en haar boek, zodat je je kunt inlezen in de fascinerende ontstaansgeschiedenis van de stichting.