Kinderboekenhuis - Winsum (GR)

De website van de Koninklijke Bibliotheek zegt:

Het Centraal Bestand Kinderboeken bevat ca. 200.000 beschrijvingen van voornamelijk Nederlandstalige kinderboeken, tijdschriften en centsprenten en ruim 60.000 beschrijvingen van boeken en tijdschriftartikelen over jeugdliteratuur, aanwezig in de volgende instellingen:

* Koninklijke Bibliotheek Den Haag
* Bibliotheek Gemeente Rotterdam
* Openbare Bibliotheek Amsterdam
* Dienst Openbare Bibliotheek Den Haag
* Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
* Stadsbibliotheek Haarlem
* Bibliotheek Arnhem
* Stichting Kinderboek Cultuurbezit
* Openbare Bibliotheek Groningen
* Tresoar - Fries Historisch en Letterkundig Centrum
* Zeeuwse Bibliotheek Middelburg

De Koninklijke Bibliotheek beheert het CBK en draagt zorg voor een nadere ontsluiting van de collectie kinderboeken, en voor de beschrijving van boeken en tijdschriftartikelen over jeugdliteratuur. Het bestand wordt regelmatig uitgebreid.

De KB leent geen kinderboeken uit. Boeken kunnen ter inzage worden aangevraagd. Publicaties over kinderboeken kunnen worden geleend. Van artikelen kunnen kopieën worden aangevraagd.

De overige instellingen lenen geen oudere kinderboeken uit. Een uitzondering vormen Bibliotheek Arnhem en het KinderBoekenHuis in Winsum.

Het is mogelijk dat boeken tijdelijk niet aanwezig zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Koninklijke Bibliotheek, Leeszaal Bijzondere Collecties
Postbus 90407 2509 LK Den Haag
Tel.: 070-3140310